Metodologia Prowadzenia Projektów

1. Przyjęty przez nas model działania eliminuje koszty wewnętrzne związane z wyczerpaniem zasobów, obłożeniem, transferem wiedzy i infrastrukturą.
2. Podstawowe kompetencje w zakresie szkolenia kadr pozwalają nam znaleźć odpowiednią osobę, mieszczącą się w zakładanym budżecie klienta, we właściwym czasie i miejscu, zgodnie z jego potrzebami.
3. Podział pracy pomiędzy różnymi obszarami funkcjonalnymi w firmie, dzięki czemu możemy ograniczyć koszty.

4. Ścisłe relacje biznesowe z partnerami i dostawcami infrastruktury IT, dzięki czemu realizujemy projekty zgodnie z oczekiwaniami klienta, w odpowiednim czasie i w ramach założonego budżetu.
5. Wdrożenie Centrum Szkoleń i Innowacji w zakresie technologii informatycznych pozwala na redukcję procesów manualnych, automatyzację pracy i rozwijanie umiejętności w zakresie nowych technologii.
6. Nasze podejście operacyjne opiera się na „strategii lean” - maksymalizacji wartości dostarczonej klientowi przy jednoczesnym minimalizowaniu marnotrawstwa.