Usługi On-Shore Off-Site IT

Nasze usługi On-Shore Off-Site IT Managed Services zapewniają: wydajną, wysokiej jakości, elastyczną infrastrukturę IT, aplikacje, usługi w chmurze, bezpieczeństwo sieci IT oraz usługi wsparcia, jednocześnie gwarantując:

OGRANICZENIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH:

 • AF Talent Agency ponosi ogólne koszty infrastruktury - klienci płacą tylko za usługi, z których korzystają.
 • Nasz model współpracy eliminuje koszty wewnętrzne związane np. z wygaśnięciem umowy/obłożeniem infrastruktury.
 • Nasz model eliminuje koszty związane z odejściem z firmy, transferem wiedzy.
 • Podstawowe kompetencje w zakresie rozbudowy i rozwoju personelu pozwalają nam znaleźć odpowiednią osobę w ramach zakładanego budżetu i we właściwym czasie, co umożliwia także optymalizację kadr w oparciu o potrzeby klienta.
 • Posiadamy umowy współpracy z partnerami/dystrybutorami sprzętu IT, co znacznie ogranicza koszty zakupu.

ZWIĘKSZENIE FEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ:

 • Uruchomienie Centrum Szkoleń i Innowacji IT w naszej firmie pozwala na rozwój umiejętności i kwalifikacji w nowych technologiach informatycznych.
 • Ograniczenie ręcznych procesów dzięki automatyzacji.
 • Naszą filozofią jest orientacja na klienta i jego potrzeby.
 • Proaktywne podejście do szeroko rozumianej informatyki poprzez częste analizy w celu wykrycia trendów i przyczyn źródłowych.
 • Uproszczenie procesu kontraktowania.
 • Naszym celem jest uzyskanie korzyści skali rosnąca liczba klientów i wzrost korzyści dla klientów.
 • Stosujemy metodologię lean maksymalizacja wartości dostarczanej klientom przy jednoczesnym minimalizowaniu marnotrawstwa dzięki umiejętności identyfikacji.

REDUKCJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

 • Nawiązane partnerstwo z liderami branży ITzapewnia dostarczanie bezpiecznej, niezawodnej i dedykowanej, infrastruktury, systemów i usług IT.
 • Gwarantujemy spełnienie wymagań bezpieczeństwa i polityki zgodności infrastructure, systems and services.