Grupa AF - pozycja i misja

Specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Prowadzimy projekty i wdrażamy rozwiązania, pomagając firmom zwiększać konkurencyjność,podnosić efektywność działania oraz realizować założone cele biznesowe. 9-letnie doświadczenie w branży (na rynku od 2011 roku) pozwoliło nam wypracować skuteczne metody działania i pozyskać grono zaufanych klientów.

https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/fedex-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/kghm-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/eko-okna-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/asseco-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/4f-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/tnt-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/tui-255x70.png
https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/04/ks-service-255x70.png

Misja

Jako firma składająca się głównie z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, promujemy wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku, podejmując się najtrudniejszych zadań.
Przekuwamy potrzeby w skutecznie działające rozwiązania. Łączymy marki, ludzi i atrakcyjne budżety.

Adrian Furman

Prezes i założyciel Grupy AF sp. z o.o. oraz spółki Poland IT-Lab LCC w Stanach Zjednoczonych

 Między etyką a zyskiem nie ma konfliktu. To autorskie hasło, którym kieruje się od początku swojej biznesowej kariery. Prezes Grupy AF sp. z o.o. nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu.Ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością stała się motorem napędzającym rozwój Grupy AF. Aspiracje i życiowe doświadczenie w naturalny sposób ukształtowały misję firmy.W Grupie AF pracują ponad 24 osoby ze zmniejszoną sprawnością fizyczną, jednak ich praca jest dowodem na to, że na otwartym rynku pracy nie ma tych „innych” w rozumieniu gorszych.Występuje jako mentor na konferencjach związanych z biznesem i nowoczesnymi technologiami. Był wielokrotnie zapraszany na międzynarodowe imprezy biznesowe w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

 

Metoda finansowania leasingu pracowników

AF Talent Agency jest marką przynależną do Grupa AF sp.z o.o., która to dzięki programowi CSR pozwala obniżać koszty wpłat na PFRON. Współpracując z nami pomagasz tworzyć firmę przyjazną rozwojowi zawodowemu osób z niepełnosprawnosciami.

Jak to działa?
Przykłowe miesięczne wyliczenie budżtowe
Budżet: 10 000 PLN / miesiąc
Rzeczywisty koszt to 6000 PLN / miesiąc
Jak to jest możliwe?
Nasz program CSR pozwala polskim firmom na obniżenie kosztów na PFRON.
Zapytaj o szczegóły swojego księgowego!

https://talent-agency.eu/wp-content/uploads/2020/03/wy2-1170x410.png

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 22. Za wszelkie możliwe błędy w wystawionym zaświadczeniu odpowiada Sprzedający zgodnie z artykułem 22b w/w ustawy.